Om oss

Stolt Bygg AS ble etablert i 2013 og eies av to byggmestere og en sivilingeniør. Vi har over 30 års samlet erfaring innenfor våre respektive fag.

Byggmester Atle Pedersen var tidligere ansatt som formann hos byggmester Asle Thorsen AS og har ledet flere spennende og særegne prestisjeprosjekter med hovedvekt på nybygg og eneboliger de siste årene. Atle har også bred erfaring med rehabilitering av eneboliger med fokus på enøk tiltak og modernisering til dagens standard.

Byggmester Frank Arne Leiros kommer også fra byggmester Asle Thorsen AS og var ansatt som bas. Frank vant i 2012 «Den gylne spikerpistol» som var en nasjonal konkurranse arrangert av kommunal– regionaldepartementet for å kåre Norges beste snekker. Frank har særlig god kompetanse på rehabilitering og restaurering av eldre boliger og har ledet flere prosjekter på verneverdige bygg.